Trzy pielgrzymki do Polski Jana Pawła II


Byłem na trzech pierwszych pielgrzymkach papieża Jana Pawła II do Polski. Każda z nich była inna, co innego też znaczyła dla naszego kraju, jak i dla mnie. Za każdym razem pozostawałem z innym, ale zarazem nie zmienionym przesłaniem, aby być mocnym i nieustępliwym w wartościach i prawdzie. Ojciec Święty wzmacniał, nie pozwalał się poddać materializmowi i konformizmowi, co jednak oznaczało w realnym świecie wiele kłopotów i niepowodzeń. Świat był i stawał się inny niże nauczał papież. Podtrzymywał na duchu, ale chyba niewiele zmieniał w ludziach, w ich zachowaniach i skrytych motywacjach.Jesienią 1981 r. podczas strajku na UG, fot. arch. domowe


Najbardziej przeżyłem pierwszą pielgrzymkę. Z wielką radością robiłem zdjęcia, przede wszystkim ludziom na gnieźnieńskich błoniach i wzgórzu Lecha. Coś w ludziach tam pękło i coś w Polsce musiało zmienić się na lepsze. Wierzyłem w to mocno przez następne miesiące i dlatego na wieść o strajku w Stoczni Gdańskiej podążyłem pod stocznię.

Pierwsze trzy papieskie pielgrzymki to była jeszcze inna epoka. Na kolejnych, po 1989 r., już nie było tej atmosfery co wcześniej. Nikt tak papieża nie słuchał, nie reagował na Jego słowa jak w czasach PRL.


Z trzech papieskich pielgrzymek mam tysiące zdjęć. Niektóre negatywy, niestety, gdzieś mi zaginęły. Przepadły podczas kilku przeprowadzek, gdzieś się zawieruszyły w przypadkowych ciemniach…


Niektóre ze zdjęć pokażę na kolejnych stronach galerii.


I pielgrzymka Jana Pawła II w 1979 roku


II pielgrzymka Jana Pawła II w 1983 roku


III pielgrzymka Jana Pawła II w 1987 rokubiernacki.leszek@wp.pl


Dodaj komentarz