Leonard Szmaglik, aktorzy Gdańsk 1984


Po wprowadzeniu stanu wojennego środowisko artystyczne popierające NSZZ „Solidarność” ogłosiło bojkot państwowych mediów, w których odmawiało występów i publikacji. Dla wielu jedyną możliwość zaprezentowania się publiczności  były występy organizowane w kościołach w całej Polsce. Takie imprezy organizowano także w trójmiejskich kościołach. Na jednej z nich 22 listopada 1984 r. był Leonard Szmaglik. Utrwalił na zdjęciach występy w Kaplicy Królewskiej u ks. S. Bogdanowicza Aleksandry Dmochowskiej, Anny Nehrebeckiej, Jerzego Kiszkisa, Mieczysława Voita i Barbary Horowianki.Kontakt z autorem zdjęć za pośrednictwem Wszechnicy.


Dodaj komentarz