Leonard Szmaglik, I Zjazd NSZZ „Solidarność”, 1981


Zdjęcia Leonarda Szmaglika z okresu zjazdu NSZZ „Solidarność” w hali Olivia w Gdańsku w 1981 r. są cenne przede wszystkim z uwagi na obserwację tego wszystkiego, co się wokół hali działo. Utrwalił na zdjęciach tłumy ludzi, handlarzy, plakaty na autokarach i samochodach. Jego zdjęcia choć w części oddają tę atmosferę, która towarzyszyła zjazdowi na mieście.Kontakt z autorem zdjęć za pośrednictwem Wszechnicy.


Dodaj komentarz