Leonard Szmaglik, „Dni bez prasy”, Gdańsk 1981


„Solidarność” wezwała do „Dni bez prasy” od 19 do 20 sierpnia na znak protestu przeciwko monopolowi informacji w mediach. Gdańscy drukarze i kolporterzy prasy przeprowadzili dwudniowy strajk.

Akcja protestacyjna na zdjęciach Leonarda Szmaglika.Kontakt z autorem zdjęć za pośrednictwem Wszechnicy.Dodaj komentarz