Leonard Szmaglik, obchody święta 3 Maja w Gdańsku, 1981


Przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku powstał niezależny komitet obchodów święta 3 Maja, na którego czele stanął Lech Bądkowski. 3 maja 1981 r. odbyła się uroczysta msza święta w kościele Mariackim, następnie dziesiątki tysięcy ludzi przeszło pod pomnik króla Jana III Sobieskiego, gdzie odbyła się wielotysięczna manifestacja. Przed sierpniem 1980 r. obchody tego święta organizował w Gdańsku Ruch Młodej Polski. Za przemawianie na manifestacji w maju 1980 r. gdański sąd skazał na kary dwóch miesięcy aresztu Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego wojskowa władza zakazała obchodzenie tego święta w wyniku czego dochodziło do starć z milicją i skazywania dziesiątków osób nawet na kary kilkuletniego więzienia.

Leonard Szmaglik utrwalił na zdjęciach mszę w kościele Mariackim oraz manifestację pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego.Kontakt z autorem zdjęć za pośrednictwem Wszechnicy.


Dodaj komentarz