Zjazd „Solidarności Wiejskiej”, Warszawa 14 XII 1980


14 grudnia 1980 r. odbył się pierwszy zjazd przedstawicieli Solidarności Wiejskiej. Obrady w Politechnice Warszawskiej poprzedziła msza w kościele Św. Krzyża. Wydarzenia te uchwycił na swoich zdjęciach Leonard Szmaglik.Kontakt z autorem zdjęć za pośrednictwem Wszechnicy.


Dodaj komentarz