Idee


W tym miejscu pragniemy przedstawić najważniejsze teksty, które kształtowały i ukazywały ideę „Solidarności” – poczynając od tych, które poprzedzały jej powstanie, towarzyszyły narodzinom i jej dalszej historii. Nie jesteśmy w stanie od początku funkcjonowania Wszechnicy umieścić najważniejsze teksty i opracowania, także te krytyczne, oraz wskazać na te, które opisują trzon idei „Solidarności” – godności człowieka pracy i równości oraz wolności obywatelskich. Na początek postanowiliśmy przypomnieć fundamentalne dla „Solidarności” słowa ks. Józefa Tischnera, wystąpienia prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz homilie
Jana Pawła II.

Chcielibyśmy, aby w przyszłości teksty były ułożone w dwóch porządkach: chronologicznym – przypisane do kontekstu historycznego, oraz tematycznym – traktujące m.in. o godności pracy, godziwym wynagrodzeniu, wolności osobistej, niepodległości, demokracji, równości oraz oczywiście o międzyludzkiej solidarności.


Dodaj komentarz