O nas

Wszechnica Solidarności


„Wszechnica Solidarności” powstała zarówno dla pokazania historii Związku, jak i idei, które towarzyszyły nam od początku, a które są aktualne do dziś. Przeszłość ma wskazywać drogę w przyszłość. Przesłanie „Solidarności” kończące XX wiek jest najlepszym drogowskazem dla przyszłych pokoleń.


Pierwszym zadaniem „Wszechnicy” jest jak najpełniejsza dokumentacja elektroniczna wszystkich zachowanych dokumentów dotyczących działalności „Solidarności”. Zgromadzona pod jednym adresem internetowym dokumentacja pozwala wszystkim  zapoznać się z informacjami o wydarzeniach, ludziach, uchwałach i programie wprost ze źródeł, a nie czerpanie wiedzy z różnych wtórnych, często tendencyjnych, opracowań.

Pragniemy, aby „Wszechnica” odpowiadała na oczekiwania osób interesujących się historią, a z drugiej strony przynosiła odpowiedź na najważniejsze pytania z dziedziny wartości. Z tego powodu – oprócz znanych już z innych portali internetowych zagadnień historycznych – będziemy w ramach „Wszechnicy” przedstawiać zagadnienia związane z pojmowaniem przez „Solidarność” zasad równości, godnej pracy, solidarności, wolności, tolerancji, nie stosowania przemocy i in.

Nie ma historii bez przedstawienia idei. Historia nie jest jedynie grą sił i środków. Kształtują ją głównie idee, którymi kierują się ludzie. Jedną z nich była idea wypowiedziana przez Jana Pawła II, że „bez solidarności nie ma wolności”, co w warunkach obecnej gospodarki wolnorynkowej przekłada się na brak zrozumienia między pracodawcami a pracobiorcami, na to czy mają oni ze sobą jedynie walczyć, czy też szukać dróg porozumienia, po to, aby człowiek mógł czuć się wolny, a nie zniewolony przez mającego silniejszą pozycję materialną i decyzyjną. Swoistą parafrazą tych słów były powtarzane w czasie trzydziestolecia słowa, że „nie ma wolności bez sprawiedliwości”.


Zaczynamy od źródeł. W oczywisty sposób to historia lat 80-tych zajmie zapewne najwięcej miejsca. Ale chcemy, aby „Wszechnica” pokazywała NSZZ „Solidarność” na przestrzeni 30 lat, aby ilustrowała działania Związku w poszczególnych regionach w zmieniającej się rzeczywistości, ale zawsze nakierowane na człowieka i jego pracę.

Układ witryny jest otwarty. Został pomyślany tak, aby można było w trakcie prac i później dobudowywać poszczególne segmenty i  uzupełniać o nowe materiały dokumentalne (dokumenty, zdjęcia, nagrania filmowe i dźwiękowe, wspomnienia, relacje, różne opracowania i artykuły).


„Wszechnica” wciąż jest  w trakcie budowy.  Będziemy się starali, aby w miarę pozyskiwania nowych środków finansowych, a także materiałów źródłowych, witrynę udoskonalać i wzbogacać, tak, aby w końcu spełniła oczekiwania wymagających odbiorców, jak i nasze założone, ambitne cele. Bardzo liczymy na współpracę i pomoc wszystkich Państwa, którzy chcieli zapoznać się z zawartością „Wszechnicy”. Prosimy o przekazywanie nam materiałów, które mogłyby wzbogacić zbiory i uzupełnić luki. Będziemy systematycznie budowali wirtualną czytelnię, w której istnieje możliwość zamieszczania historii organizacji zakładowych czy regionalnych, a także nagrania dźwiękowe i filmy.


Jacek Rybicki
Leszek Biernacki
wszechnica@solidarnosc.org.pl


Dodaj komentarz