Nagrania

W tym dziale zostały opublikowane nagrania filmowe i dźwiękowe dotyczące historii „Solidarności”, które zachowały się w różnych archiwach. Opublikowane mogą być jedynie te z nich, które nie naruszają praw autorskich twórców – dotyczy to przede wszystkim archiwalnych nagrań piosenek, np. z Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki”.

Prosimy wszystkich, którzy dysponują archiwalnymi nagraniami o przekazanie kopii lub oryginałów w celu ich udostępnienia i publikacji na stronach „Wszechnicy Solidarności”.

W archiwach KK NSZZ „Solidarność” przechowywanych jest kilkaset godzin nagrań dźwiękowych, na których zarejestrowano wiele wydarzeń, zebrań i spotkań dyskusyjnych, a także audycje podziemnego Radia „Solidarność” z okresu stanu wojennego. Pragnę wszystkie w miarę możliwości opublikować na stronach Wszechnicy wraz z opisami i podstawowymi informacjami. Mam nadzieję, że posłużą one lepszemu poznaniu historii „Solidarności”.

Dodaj komentarz