Nagrania dźwiękowe z roku 1981


Nagrania dźwiękowe utrwalone na taśmach magnetofonowych w 1981 r. do dnia ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Dodaj komentarz