Okres do Sierpnia ’80


Nagrania dźwiękowe powstałe przed strajkami w sierpniu 1980 r. i powstaniem NSZZ „Solidarność”.


Dodaj komentarz