Wystawa „Od początku z papieżem Janem Pawłem II”


W siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 2008 roku można było oglądać wystawę przygotowaną przez Leszka Biernackiego w ramach „Roku Jana Pawła II” pod tytułem „Od początku z Janem Pawłem II”. Wystawa została otwarta 22 kwietnia 2008 r. podczas posiedzenia Komisji Krajowej.
Na wystawę złożyły się zdjęcia ilustrowane słowami Ojca Świętego. Całość stanowiła skróconą kronikę spotkań „Solidarności” z Janem Pawłem II od 1980 r. aż do śmierci i pogrzebu. Fotografie pochodzą z różnych źródeł: zbiorów Leszka Biernackiego, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i L’Osservatore Romano. Autorzy zdjęć: Leszek Biernacki, Wojciech Buczek, Arturo Mari, Wojciech Milewski, Jacek Rybicki.
Wystawę można było oglądać w 2008 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 na pierwszym i drugim piętrze w budynku NSZZ „Solidarność” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.Dodaj komentarz