Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Zmarł opozycjonista Stanisław Świątek

środa, 16 Czerwiec, 2021

Nie żyje redaktor Stanisław Świątek. Były dziennikarz „Nowości”, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, zmuszonym do emigracji do Francji odszedł w wieku 71 lat.

Stanisław Świątek urodził się 18 listopada 1949 roku w Głowience koło Krosna. Skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

1 stycznia 1975 roku zaczął pracę w redakcji „Nowości” w Toruniu. Pisał reportaże, był publicystą. Stanisław Świątek zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej.

– Staszek nie znalazł się na „kanonicznej” liście osób przeznaczonych do internowania w Toruniu i regionie sporządzonej 17 września 1981. Jego prosolidarnościowa aktywność w ostatnich miesiącach niezapomnianego 1981 roku, w tym zapewne i to, że był jednym z liderów powstałego w Toruniu Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych, ostatecznie sprawiła, że 13 grudnia 1981 roku znalazł się wśród internowanych w pawilonie VII Zakładu Karnego w Potulicach. Tam go poznałem na spacerniaku – wspomina Jan Wyrowiński.
W swoich artykułach na łamach Nowości wyrażał poparcie dla „Solidarności”, krytykował informacje podawane w „Dzienniku Telewizyjnym” i „Trybunie Ludu” i „w sposób złośliwy” przedstawiał decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w tzw. sprawie bydgoskiej. Był kontrolowany operacyjnie przez TW pseud. „Kazimierz”, TW pseud. „Szach” i TW pseud. „Jan”
– fragment z zapisów ewidencyjnych z materiałów akcji krypt. „Gotowość”.

– Nie byłby sobą, gdyby za murami Potulic zaprzestał pisania. Pisał własnoręcznie, redagował i wydawał, a jakże „Nowości Potulickie”! Ogółem ukazało się 20 numerów tej gazetki, która była kolportowana nie tylko wśród nas, internowanych ale za pośrednictwem rodzin w trakcie widzeń przemycana na zewnątrz, kopiowana metodą fotograficzną i rozprowadzana w Toruniu – opowiada polityk.

W trakcie rewizji znaleziono kilka numerów. Komendant Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych kpt. Józef Wysocki złożył Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Stanisława zwolniono z internowania 9 lutego 1982, by go aresztować w momencie, gdy wychodził z potulickiego więzienia.

Osadzono go w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 1982 r. został uniewinniony i tego samego dnia zwolniony z więzienia. 18 listopada 1982 r. Sąd Najwyższy w Warszawie, wskutek wniesionej rewizji nadzwyczajnej, orzekł o uchyleniu zasądzonego wyroku uniewinniającego i ponownym rozpoznaniu sprawy. Aktem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 1983 Stanisław Świątek został ponownie oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnego pisma.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 1983 r. prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii.

– Pod koniec 1983 roku wyemigrował do Francji. Radość z odzyskiwanej wolności przeżywał już w Polsce, do której powrócił. Zawsze zachowywał trzeźwy osąd spraw, również tych politycznych – czytamy w komunikacie Jana Wyrowińskiego.

W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Przez ostatnie lata Stanisław Świątek ciężko chorował. Zmarł w poniedziałek, 14 czerwca.