Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

PROTESTUJĄ W INDORAMA VENTURES

wtorek, 20 Wrzesień, 2022

Firma Indorama Ventures jest światowym potentatem w kwestii produkcji chemicznej. W przypadku oddziału we Włocławku, jest to produkcja opakowań PET, głównie wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, ale i także w przemyśle farmaceutycznym.

Firma działa na terenie 34 krajów w 136 zakładach, w których zatrudnia ponad 26 tysięcy osób. Członkowie związku powtarzają, że nie chcą stawiać firmy w złym świetle, jednak w świetle inflacji która panuje na terenie naszego kraju, wartość pieniądza który otrzymują znacznie spadła, dlatego żądają podwyżki 1500 złotych na każdego zatrudnionego pracownika, począwszy od dnia 1 września, z wyrównaniem do dnia 1 sierpnia. Wynagrodzenie które otrzymujemy jest nieadekwatne do pracy, którą świadczymy. To bardzo skomplikowany proces chemiczny, który wymaga dużego doświadczenia. Proces nauki podstawowego operatora trwa około roku – mówi Tomasz Dziewulak, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w Indorama Ventures. Przedstawiciele związku sprecyzowali swoje żądania już 29 lipca tego roku. Niestety jak do tej pory, do żadnych rozmów w celu załagodzenia konfliktu nie doszło. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi bardzo wyraźnie – niezwłocznie po złożeniu takiego żądania, pracodawca powinien przystąpić do rozmów ze stroną która takie żądania składa. Niestety tutaj nie ma póki co żadnego dialogu. – mówi Janusz Dębczyński, Przewodniczący Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ Solidarność. Pracodawca wyznaczył termin na rokowania – 29 września tego roku, tłumaczac się przyczynami organizacyjnymi – remontem, co według związkowców jest brakiem poszanowania zapisów ustawy, oraz oznaką braku dobrej woli ze strony firmy. W przypadku braku podjęcia dialogu przez firmę Indorama Ventures i zaostrzenia się sporu, NSZZ Solidarność nie wyklucza pikiety na poziomie regionalnym, czy nawet krajowym.

Na fot u góry Tomasz Dziewulak przewodniczący kz w Indorama  Ventures. Niżej – Janusz Dębczyński, Tomasz Dziewulak, Tomasz Kaszuba – przewodniczący komisji rewizyjnej w kz.

*****  

  REDAKCJI WŁOCŁAWSKIEGO PORTALU Q4 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UPRZEJMOŚĆ.

Tu jest relacja filmowa z dzisiejszej konferencji prasowej we Włocławku.

https://www.youtube.com/watch?v=7f9i9-yNk_Y&t=2s