Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

PIP W PÓŁROCZU WYDAŁ 428 DECYZJI!

środa, 21 Lipiec, 2021

428 decyzji w celu likwidacji zagrożeń w miejscu pracy!

     W dniu 15 lipca 2021 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu półrocza działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2021 roku oraz planowaniu kontroli i innych działań na III kwartał 2021 roku, wypadkom przy pracy zaistniałym w II kwartale i wpływie wysokich temperatur na wzrost wypadkowości w miesiącu czerwcu, a także podsumowaniu akcji „Bezpieczeństwo pracy na małych budowach”.

W konferencji prasowej wzięli udział Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz, Nadinspektor Pracy Magdalena Szocik oraz Grażyna Kodan Starszy Inspektor Pracy Specjalista.

Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński przedstawił efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszym półroczu, podsumował działalność prewencyjno-promocyjną oraz przybliżył działania, które są zaplanowane na drugie półrocze.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podzielił się informacjami nt. wypadków przy pracy zaistniałymi w II kwartale.

Podsumowanie kontroli na małych budowach, które miały miejsce od 1 do 30 czerwca br. przedstawiła inspektor pracy Grażyna Kodan. Dziennikarze pytali m. in. o skalę kontroli; jest to 58 kontroli na 20 placach budowy. Najczęstsze nieprawidłowości, z jakimi spotkali się inspektorzy pracy w czasie czynności kontrolnych to brak środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp, niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniach, a także brak zabezpieczeń stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości i w wykopach.

Wydano łącznie 428 decyzji w celu likwidacji zagrożeń i 43 wnioski. Przeprowadzono postępowania wykroczeniowe wobec osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy, mandaty otrzymało 27 osób, wydano 18 środków wychowawczych.

Zaplanowano rekontrole decyzji terminowych i niewykonanych w czasie kontroli, a także cykliczne powtarzanie akcji na małych budowach- podkreśliła inspektor pracy Grażyna Kodan.

Nadinspektor pracy Magdalena Szocik podzieliła się informacjami dotyczącymi wspólnych działań w związku z zawartym Porozumieniem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie legalnego pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców oraz zmasowanymi kontrolami w zakresie legalności zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców na terenie miejscowości wypoczynkowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zamieścił red. - źródło PIP Bydgoszcz