Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

PAMIĄTKOWA TABLICA „S”RI – BYLIŚMY

środa, 12 Maj, 2021

Dzisiaj o godz. 9.00 w Inowrocławiu zainaugurowano wojewódzkie obchody 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Na budynku Banku Spółdzielczego przy ul. Solankowej 11 odsłonięto tablicę upamiętniającą strajk rolników 16-17 kwietnia 1981 r.

O wydarzeniach z 1981 r. opowiedział inowrocławski historyk, działacz „Solidarności” oraz pomysłodawca ufundowania pamiątkowej tablicy Wojciech Gonera, który w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi kujawskich działaczy w długim procesie powstawania i legalizacji NSZZ RI „Solidarność”.

„Symbolicznie nawiązujemy dziś do ważnej daty w historii Polski. Ważnej, ale też trochę zapomnianej. Dlatego mam nadzieję, że odsłonięta tablica będzie świadectwem prawdy: o tamtych czasach, o tym, jak istotna była rola działaczy z Kujaw w długim procesie powstawania i legalizacji rolniczej Solidarności. Ale niech ona przypomina także jak wysoką, czasami najwyższą cenę musieli zapłacić rolnicy za swoje marzenia o wolnej, sprawiedliwej i solidarnej Polsce”.