Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

NASZE POMNIKI I TABLICE

czwartek, 17 Czerwiec, 2021

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. […] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. […] „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń. 

Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski

Jednym z atrybutów wyznawania, budowania i utrwalania takiego podejścia do życia społecznego są pomniki. Oprócz pamięci – ilustrują one naszą dumę z czynów, których dokonali nasi duchowi poprzednicy, lub nawet w których my sami braliśmy jakiś udział, a z którymi do tej pory się utożsamiamy.

Na terenie naszego Toruńsko-Włocławskiego Regionu Solidarności jest już trochę pomników, tablic, obelisków, gdzie choćby przy okazji kolejnych rocznic możemy złożyć kwiaty, wspomnieć czyny i ludzi, a dla niektórych odświeżyć własne wspomnienia. Często stoją przy miejscach bardzo eksponowanych (choćby toruńskie tablice na siedzibie ZR i pobliskim kościele), jednak niektóre kryje cień miejsca (krzyż Popiełuszki w Przysieku, kamień przy Towimorze).

Różne są ich fundacje (od osób prywatnych, poprzez stowarzyszenia kombatanckie do samego związku S) i różna jest ich wartość artystyczna; od autentycznego dzieła (pomnik ks. Jerzego w Toruniu) po proste, szklane tablice umieszczone na elewacji kamienicy (Chełmża), lecz za wszystkimi stoją duże emocje, sympatia i walor pamiątkowo-edukacyjny. Prezydium ZR zamierza dokonać ich szczegółowej inwentaryzacji i pewnie opisu, lecz przedtem choć kilka z nich zobaczcie na naszej stronie.

Piotr Grążawski

Fot u góry – „Kamień Popiełuszki” w Górsku, Niżej kolejno pomniki w Górsku, Lipnie, Grudziądzu, Grudziądzu, Toruń (x3), Włocławek, Chełmno, Toruń