Cele i Misja Sekcji


Powstała w celu umożliwienia Organizacjom Związkowym z branży ciepłowniczej spotkania oraz wymianę doświadczeń.
Spotkania te odbywają się kilkakrotnie w roku kalendarzowym gdzie przeprowadza się doszkalanie na tematy wniesione przez członków sekcji.
Omawiana jest bieżąca sytuacja w branży ciepłowniczej jak i sytuacja w Związku.
Sekcja stanowi bank wiedzy i doświadczeń dla Organizacji Związkowych.
Sekcja jest animatorem integracji wśród członków Związku na terenie całego kraju.
Sekcja zrzesza 31 Organizacji Związkowych terenu całego kraju oraz jedną Sekcję Regionalną, w której skład wchodzi 9 Organizacji Związkowych.
Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSZZ „ Solidarność” zrzesza 3423 członków.

Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSSZ "Solidarność" © 2020