Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych grupach spośród 59 złożonych prac. Nagrodę za I miejsce w kategorii klasy szkoły średniej ufundował Maciej Kamiński Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, pozostałe nagrody dla laureatów konkursu, autorów prac wyróżnionych oraz upominki dla uczestników konkursu ufundował Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.
Zwycięzcy w kategorii wiekowej:
klasy IV – VIII szkoły podstawowe:
I miejsce: Filip Szczepański, kl. IV c, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu
II miejsce: Michał Świerk, kl. VI b, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej
III miejsce: Maksymilian Cach, kl. VI d, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
klasy szkoły średnie:
I miejsce: Sebastian Martynowski, kl. 2TC, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
II miejsce Zofia Kojder, kl. III technik logistyk, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego NR 1 w Przemyślu
III miejsce Seweryn Kruk, kl. TC, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławia
Spośród przesłanych prac postanowiono wyróżnić:
16 prac w kategorii klasy IV – VIII szkoły podstawowej (10 z Jarosławia, 3 z Przeworska, 2 z Krasiczyna, 1 z Wólki Pełkińskiej)
2 prace w kategorii klasy szkoły średniej (1 z Przemyśla, 1 z Jarosławia)
1 pracę z placówki szkolno-wychowawczej (Przemyśl).

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy laureatom oraz wyróżnionym autorom prac. Dziękujemy również nauczycielom pod kierunkiem których powstały prace.