W czasie spotkania głos zabrali przedstawiciele europejskich federacji branżowych. Aline Conchon reprezentująca IndustriAll podkreśliła, że mamy do czynienia z coraz większą skalą restrukturyzacji w których prawo pracowników do informacji i konsultacji zostaje całkowicie złamane.  Mówiąc o restrukturyzacjach, wskazała przede wszystkim na branżę samochodową i przemysłu stalowego. Jako przykład złamania prawa do informacji i konsultacji podała niedawną decyzję Nissana zamknięcia zakładu w Barcelonie. Widać także w ostatnich miesiącach ograniczanie spotkań (w tym online ) ERZ, które na skutek tego nie są prawidłowo zaangażowane w proces zmian. Pewne nadzieje można łączyć z powstającą unijną strategią przemysłową która powinna wyznaczać średniookresowe cele związane z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej i przekształceń związanych ze transformacją cyfrową gospodarki. 
Następnie głos zabrał Enrico Somaglia (EFAT) który odniósł się do nowej „normalności” w której jedyną pewną sprawą jest to, że nic nie jest pewne, co w szczególny sposób dotyczy branży hotelarskiej czy restauracji. Thilo Janssen (reprezentujący EFBBW) podkreślił, że Covid-19 w szczególny sposób pokazał zagrożenia dla pracowników delegowanych czy pracowników sezonowych z państw trzecich w branży budowlanej. Myriam Chaffart (ETF) odniosła się do szczególnej sytuacji branży lotniczej przechodzącej w chwili obecnej narastającą falę restrukturyzacji. 
– Prawo do informacji jest słabo zakorzenione w polskiej praktyce stosunków przemysłowych. Z jednej strony, art. 28 ustawy o związkach zawodowych, formalnie gwarantujący szeroki zakres informacji, które winny być udzielone związkowi zawodowemu, często jest naruszany przez pracodawców. Brakuje trybu sądowego w którym można by podważyć decyzje pracodawcy o odmowie udostępnienia określonych informacji. Z drugiej strony, inne kanały informacji  (rady pracowników czy udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych lub zarządach) bardzo rzadko występują w praktyce- komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. – Równocześnie w działaniach Komisji Europejskiej mających na celu wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych nie pojawia się w chwili obecnej kwestia prawa do informacji, konsultacji i partycypacji pracowników, stąd obecne działania EKZZ mające na celu opracowanie propozycji zmian w prawie unijnym, które prawo to by wzmocniły – dodaje ekspertka.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl