Przygotowania do peregrynacji, jak i już sama peregrynacja w naszym Regionie wymagała wiele czasu poświęconego na organizację wydarzenia pod względem logistycznym, jak i samej oprawy, organizowaniu ludzi do konkretnych zadań i przygotowania samego siebie na nie tylko fizyczną obecność tego wyjątkowego wizerunku, ale przede wszystkim na łączność duchową. Pogłębiło to wiedzę i świadomość wartości i idei, o których przy tej okazji przypominaliśmy. 
Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność” posiadali cel, odwagę i wiarę. Zaufali sobie i przede wszystkim Bogu, a Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności to emenacja tych wartości. Dlatego spó
jrzmy na ten wizerunek głębiej.

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski, najbardziej znany wizerunek Maryi w Polsce, do kt
órego najczęściej kierujemy swoje prośby i troski, której nasi poprzednicy i ojcowie zaufali i bez której nie wyobrażali sobie podjęcia wyzwania - wyrwania Ojczyzny z tyrani zła.
Biało - czerwone tło, flaga Polski za kt
órą oddawano życie, która była niesiona na każdej manifestacji, strajku czy proteście. Flaga na obrazie też ma swój wyraz emocjonalny. Ona nie lśni, nie błyszczy swą czystością, jak ją dzisiaj na co dzień widzimy. Ona jest szara, wręcz brudna. To jest flaga umęczona, jak nasz naród. Wyrwana z rąk protestujących, rzucana na ziemię, deptana, flaga do której strzelano, którą przykrywano zabitych, flaga za wywieszenie której na 3 Maja groziły przesłuchania i więzienie - flaga, która zawsze łączyła nas jak sztandar.
Miejsca i daty zryw
ó
w robotniczych, nie wszystkich, ale tych wyjątkowych, symbolicznych. To symbole Polskich krzywd, kłamstwa ówczesnego systemu, fałszowania prawdy i sprzeniewierzenia się Polsce i Narodowi. To droga do wolności. Obraz dla ówczesnych był jednoznacznie odczytywany, dlatego przez wiele lat był ukrywany na Jasnej Górze, gdyż stanowił zagrożenie dla władzy.
Dzisiaj, to r
ównież symbol, ale także nasze dziedzictwo, które należy pielęgnować i kontynuować. Pamiętajmy, że wartości którymi się kierowano, nie przeminęły, one są uniwersalne i ponadczasowe. Są rzeczy, które niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny, są wyraźnym przesłaniem i ten wizerunek niewątpliwie do nich należy. Jesteśmy Związkiem zawodowym, który nie tylko angażuje się w życie codzienne i rozwiązywanie problemów, ale kultywujemy i dbamy o pamięć przeszłości.
Dlatego z dumą możemy dzisiaj powiedzieć, że gościliśmy Matkę Bożą w obrazie Matki Bożej Robotnik
ów Solidarności, który godnie był przyjmowany i otaczany czcią i modlitwą. Jego obecność z nami to piękny czas, poświęcony modlitwie i refleksji, to czas umocnienia w wierze i przypomnienia historii i naszych fundamentó
w. Niech spotkanie z Matką Zbawiciela w tym cudownym wizerunku przyniesie trwałe owoce miłości, pokoju i jedności w naszej Ojczyźnie, w naszym Regionie i w każdym z nas. Posłużę się słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi właśnie w tej świątyni w czerwcu 1991 r. przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej: „Niech – na całą naszą teraźniejszość i przyszłość – nadal patrzą ma­cierzyńskie oczy Maryi”.

Dzisiaj przekazujemy wizerunek Matki Bożej Koleżankom i Kolegom z Regionu Rzeszowskiego, z kt
órymi wspólnie podjęliśmy się tego wyzwania, i którzy również z satysfakcją i dumą oczekiwali na jego przybycie. Składam z serca płynące podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w tej peregrynacji, we wspólnych modlitwach i czuwaniach, dziękuję koleżankom i kolegom, którzy od początku czynnie się zaangażowali w zorganizowanie wszystkich uroczystości, dziękuję kolegom z pocztów sztandarowych, którzy uczestniczyli w uroczystościach i podążali za wizerunkiem Matki Bożej do każdej parafii, bardzo serdecznie dziękuję proboszczom, którzy przyjmowali u siebie ten wizerunek, wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym, którzy nam pomagali, dziękuję Ekscelencjom biskupom za wsparcie i czynne uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. 

W dniu dzisiejszym dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu za skierowane do nas słowa i wsp
ólną modlitwę, księdzu proboszczowi Andrzejowi Stopyrze za wsparcie i piękne przyjęcie Matki Bożej w obecnej tu ikonie, wszystkim obecnym za modlitwę, o którą nadal proszę. Niech ten wizerunek na zawsze zostanie nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim w naszych sercach, a ten święty czas peregrynacji ożywi wiarę i pogłębi nasze relacje z Bogiem. Korzystając z okazji, że w dniu jutrzejszym swoje imieniny obchodzi Jego Ekscelencja - otaczamy Księdza Biskupa najserdeczniejszą modlitwą, życzymy wielu Łask Bożych w codziennej posłudze, niech Matka Boża będzie orędowniczką Waszej Ekscelencji, a Duch Święty prowadzi w każdej sprawie. Szczęść Boże.