Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" zaprasza na
uroczyste powitanie Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności
oraz mszę św. w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
19 października 2019 roku o godz. 18.00
w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

 

"Popiełuszko. Będziesz ukrzyżowany – słowa powtarzane przez oficerów Służby Bezpieczeństwa stały się smutnym proroctwem męczeńskiej śmierci młodego kapłana. Jednak jak mówił Tertulian: ”krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki przyniosło błogosławione owoce dla umęczonej w tamtym czasie Ojczyzny nie tylko w postaci przemian ustrojowych, ale przemian wielu serc. 
29 sierpnia 1982 roku ks. Jerzy w homilii wypowiedział słowa: Nie można uśmiercać nadziei. A „Solidarność” była i jest nadzieją wielu Polaków, nadzieją tym silniejszą, im bardziej jest ona zespolona z Bogiem przez modlitwę. „Solidarność” w narodzie rozrosła się jak mocne drzewo, które chociaż jest podcięte w swych korzeniach, wypuszcza nowe. I chociaż drzewem tym szarpią burze, chociaż urwano mu koronę chwały, to ono nadal trzyma się mocno ziemi ojczystej i czerpie z naszych serc i naszej modlitwy ożywcze soki, które pozwalają mu trwać i w końcu wydać dobry owoc”. Niewątpliwie tym dobrym ewangelicznym owocem jest on sam, wyniesiony do chwały Nieba. Jego zaś słowa, w perspektywie pozostawionego nam świadectwa, wzywają do narodowego rachunku sumienia, który niekoniecznie powinien być przeprowadzany tylko przy okazji okrągłych, wielkich rocznic. Świadectwo jego życia, pomimo upływu lat nieustannie promieniuje w świecie, w którym wciąż chce panować przemoc i zło.

Z książki ”Wszystko o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce” Wydanie specjalne w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. kapelana "Solidarności", Wyd. Świętego Filipa Apostoła

Warto przypomnieć też każdemu z nas słowa ks. Michała Kotowskiego duszpasterza ludzi pracy archidiecezji warszawskiej wypowiedziane w homilii podczas mszy św. w 70. rocznicę urodzin ks. Jerzego:

Ksiądz Jerzy uczy nas, że sprawy ojczyzny zawsze trzeba traktować poważnie, nie zaś lekkomyślnie czy zarozumiale. Ksiądz Jerzy zawsze powtarzał, że teraźniejszość i przyszłość narodu trzeba budować na prawdzie, sprawiedliwości i miłości … Ksiądz Jerzy dobrze poznał ideę solidarności, która szybko znalazła w jego oczach uznanie i poparcie. Solidarność ciągle ma ważne zadanie do spełnienia w naszej ojczyźnie. To walka o sprawiedliwości i miłość społeczną, troska o godność człowieka pracy i rozwijanie cnót obywatelskich, takich jak patriotyzm, zaangażowanie, odpowiedzialność, pomoc i współpraca. Tak widział solidarność ksiądz Jerzy. Ostatecznie za nią poniósł śmierć męczeńską”.