Stefan Kubowicz, ur. 20 X 1947 r. w Kasinie Wielkiej. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1971 r. asystentem stażystą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1972 r. nauczyciel w X LO im. KEN w Krakowie. Od IX 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW Kraków-Śródmieście. W 1981 r. delegat na WZD Regionu Małopolska, członek Zarządu Regionu. Od X 1989 r. członek Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, a od XII 1990 r. przewodniczący tej Sekcji, od I 1992 r. przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Od 1995 r. delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, od 1992 r. członek Prezydium Komisji Krajowej, od 2002 r. skarbnik Komisji Krajowej. Od 1992 r. delegat Sekcji Krajowej Oświata i Wychowania do International Education. Od 2000 r. przewodniczący Stowarzyszenia Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarności”. (ml/Encyklopedia Solidarności)