Słowa do pielgrzymujących związkowców skierował Prezydent RP w liście odczytanym przez Doradcę Prezydenta panią Agnieszkę Lenartowicz- Łysik: „Jestem przekonany, że po dzisiejszych uroczystościach powrócicie Państwo do swoich domów i zakładów pracy napełnieni dumą z przynależności do tej wielkiej, ponadczasowej wspólnoty - a także z nową nadzieją. To ważne, bo przed naszą Ojczyzną, przed wielkim ruchem związkowym i NSZZ „Solidarność” oraz przed wszystkimi ludźmi pracy w Polsce stoją dzisiaj nowe nadzieje i perspektywy,  a jednocześnie nowe wyzwania. Nie mam wątpliwości, że działając razem, w duchu narodowej zgody, świadomi naszej tożsamości oraz jej głębokich, autentycznych korzeni – potrafimy im sprostać”.

Następnie głos zabrał Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Mateusz Morawiecki Premier RP.

„Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź - z tym pięknym zawołaniem na ustach przybywamy na kolejną, już 37. Pielgrzymkę Ludzi Pracy tu do Częstochowy. To nasz obowiązek, ale także wypełnianie testamentu naszego patrona bł. ks. Jerzego. Bo „człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi” - to słowa naszego patrona. My nie chcemy tak dreptać, dlatego pełni wiary, każdy w swojej intencji, aby podziękować za opiekę, za opiekę ludzi pracy, ale także osobistych intencji z którymi przybywamy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jesteście i trwacie na tej pielgrzymce już po raz 37.
To wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowa dlatego, że jesteśmy tutaj jako wszyscy ludzie pracy, nie dzieląc się na poszczególne grupy zawodowe. Jesteśmy tu jako solidarność, ta międzyludzka, ale także jako NSZZ „Solidarność”. I za to Wam w imieniu Komisji Krajowej i władz związku osobiście dziękuję. To dla nas bardzo ważne, dla ludzi Solidarności, że możemy być w tym ważnym miejscu razem. To także pierwsza pielgrzymka, na której będziemy się modlić wspólnie z premierem RP. Po raz pierwszy na Pielgrzymce Ludzi Pracy jest premier rządu RP. Panie premierze Bóg zapłać, że jest pan z nami, jak zawsze zatroskany o ludzi pracy. Bóg zapłać, że możemy się wspólnie modlić o świat pracy, o lepsze jutro polskiego pracownika – powiedział do wszystkich pielgrzymów Piotr Duda. 

Premier RP Mateusz Morawiecki m.in. podkreślił, że „Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też dzisiejszymi ambicjami, żeby inspirować świat. Inspirować do odważnych rozwiązań, które z jednej strony pielęgnują nasze święte wartości, a z drugiej strony łączą je z tym światem XXI wieku, który tak wyraźnie przed nami powiewa swoimi sztandarami wyzwań. Bez Solidarności tego nie dokonamy”. 

Metropolita Przemyski w Słowie Bożym skierowanym do pielgrzymów zwrócił uwagę, że „Pan Bóg, szanując wolną wolę, wszystkimi sposobami próbuje wpłynąć na nas, abyśmy potrafili uformować na nowo w sobie samym, w naszych sercach, właściwą hierarchię wartości”.
„Ludzie Pracy w naszej Ojczyźnie wiele razy dążyli do powrotu ku prawdziwym wartościom – podkreślił Jego Ekscelencja - Szczególnym dokonaniem są te osiągnięcia, o których jako członkowie Związku Zawodowego "Solidarność" dobrze wiemy, i które zostały dzisiaj przypomniane. A dzisiaj patrzymy okiem wiary na wizerunek Matki Bożej, Matki Solidarności Robotników, na którym obok postaci Maryi i Jezusa są umieszczone znamienne daty ukazujące tragiczne wydarzenia, ale wydarzenia świadczące o tym, że Ludzie Pracy pamiętali i pamiętają nie tylko o tym, aby były godziwe zarobki, aby praca była poszanowana, ale także pamiętają o właściwej hierarchii wartości, stąd też, jak dobrze wiemy, upominali się o Mszę św. przez radio, czy też w ostatnich latach walczyli o to, aby niedziela była dla rodziny, dla Ojczyzny, dla dobra pracowników”.

W drugim dniu pielgrzymki wspólnie z Regionem Rzeszowski przyjęliśmy Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności i replikę Krzyża Nowohuckiego na czas rocznej peregrynacji po naszych Regionach, aby duchowo przygotować się do 38. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, której to będziemy współorganizatorami.