Śp. Stanisław Żółkiewicz był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego z siedzibą w Przemyślu i przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej oraz członkiem Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. W grudniu 1981 r. był przewidziany na przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Południowo-Wschodniego na wypadek tzw. rozwiązania siłowego. Był odpowiedzialny za opracowanie strategii działań podziemnych struktur Związku, zajmował się kontaktami z sąsiednimi regionami NSZZ „Solidarność” i z Tymczasową Komisją Koordynacyjną (najważniejsza struktura podziemna „Solidarności”)/Krajową Komisją Wykonawczą (organ kierowniczy Związku 1987-1990). W latach 1984-1989 współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Przemyślu. Wielokrotnie był zatrzymywany na 48 godzin i rozpracowywany przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. 
Był współzałożycielem i członkiem władz Światowego Kongresu Kresowian i Instytutu Kresów Rzeczypospolitej, inicjatorem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich, przewodniczącym Społecznego Komitetu Obrony Polskiego Kościoła oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Działał na rzecz upamiętniania Polaków pomordowanych na Wschodzie przez NKWD i ofiar mordów OUN-UPA na Kresach Wschodnich. Podjął się inicjatywy upamiętniania postaci i wydarzeń historycznych, m.in. jeden z inicjatorów odbudowy pomnika Orląt Przemyskich w Przemyślu upamiętniającego młodych polskich obrońców Przemyśla przed Ukraińcami i Rosjanami w latach 1918-1921, autor pomnika ofiar NKWD w Przemyślu oraz pomnika upamiętniającego ofiary mordów ukraińskich nacjonalistów UON-UPA na Kresach Wschodnich w Przemyślu. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2009 r. (odmówił przyjęcia) i Krzyżem Wolności i Solidarności w 2016 r.

Źródło: rzeszow.ipn.gov.pl