Pierwszy dzień (sobota) został poświęcony na zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia mija 75 lat od jego wybuchu.
T
o interaktywne muzeum upamiętnia największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. Powstanie 1944 roku na zawsze zmieniło oblicze stolicy Polski. Multimedialna ekspozycja oddaje atmosferę powstańczej Warszawy, pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk i życie codzienne ludności cywilnej, ale także opisuje powojenny terror komunistyczny.
W niedzielę pielgrzymi udali się do Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie zwiedzili muzeum umieszczone w podziemiach kościoła.
„Autorzy ekspozycji przedstawiają Bł. Ks. Jerzego jako kapłana, który odpowiedział na otrzymane znaki Boga i przez lata dojrzewał do męczeństwa. Pragnął być księdzem w określonych warunkach historycznych, dla ludzi, których Pan Bóg postawił na Jego drodze.  Był świadkiem Chrystusa w trudnych czasach i wielu doprowadził do Boga swoim przykładem. Dał świadectwo o wartościach, które stanowią o godności człowieka i społeczeństwa – prawdzie, jedności, wolności, miłości miłosiernej i wierności.”
Po zwiedzeniu muzeum Przewodniczący Regionu Szymon Wawrzyszko w asyście pocztów sztandarowych złożył wiązankę kwiatów na grobie bł. ks. Jerzego. O godz 13 pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej w intencji członków Regionu, którą uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Regionu Ziemia Przemyska, Oddziału Zarządu Regionu w Jarosławiu oraz Oddziału Zarządu Regionu w Lubaczowie.

 

Źródło:

www.1944.pl, www.popieluszko.net.pl