14 czerwca br. około tysiąca pracowników Poczty Polskiej z całego kraju uczestniczyło w pikiecie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Brali w niej udział także pracownicy Poczty z Przemyśla wspierani przez związkowców z MZK Sp. z.o.o w Przemyślu, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu, Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Pikietujących wsparli również związkowcy z Sekcji Muzealników oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości koczujący od 7 maja  w miasteczku przed Ministerstwem Sprawiedliwości domagając się podwyżki płac. Pracownicy Poczty od miesięcy żądają 500 złotych podwyżki, skarżą się na przemęczenie, brak etatów, skomplikowaną strukturę i niskie płace. Od rządu przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej Bogumił Nowicki domagał się konstruktywnych rozmów na temat poprawy złej kondycji finansowej Poczty i poprawy sytuacji pracowników. Przedstawiciele protestujących wręczyli petycję w Kancelarii Premiera, w której domagali się renegocjacji układu zbiorowego, podwyżki wynagrodzenia podstawowego, rzeczowej debaty o przyszłości Poczty Polskiej, sprawowania nadzoru nad organami zarządzającymi spółką i przywrócenia statusu urzędnika państwowego pracownikom poczty. Po wręczeniu petycji demonstranci pokojowo rozeszli się, twierdząc jednak, że w razie nie spełnienia ich postulatów wrócą walczyć o swoje prawa.