W siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” 29 maja 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność" oraz NSZZ Pracowników PGK i ZUK w Przemyślu działających w spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla. Przedstawiciele związku reprezentowali następujące zakłady: PGK-ZUK, PWiK, PGM, MZK, MPEC, MOPS oraz DPS Lipowica.
Zebrani omawiali sytuację w ich miejscach pracy dotyczącą przestrzegania praw pracowniczych, jak i sytuacji ekonomicznej zakładów, która ze względu na obecnie prowadzoną politykę finansową władz Miasta Przemyśla zaczyna się pogarszać. Może to wpłynąć na stabilne funkcjonowanie oraz na poziom zatrudnienia w tych zakładach i odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników. Podnieśli również kwestię ataków na działalność związków zawodowych i działaczy związkowych, dotąd nie mających miejsca w w/w spółkach na taką skalę i przy wykorzystywaniu różnorodnych form tych ataków. Uczestnicy spotkania kategorycznie sprzeciwili się takim praktykom i zdecydowali się podjąć stanowisko ws. wspólnego działania i wspierania się, mające na celu obronę zakładów pracy i miejsc pracy oraz przeciwdziałanie dyskredytowaniu i naruszaniu dobrego imienia związków zawodowych.