Informacja prasowa KK 

Trwa ogólnopolskie referendum strajkowe we wszystkich spółkach Grupy PKP i spółce Przewozy Regionalne. Przebieg głosowania, które zakończy się 10 grudnia wskazuje, że pracownicy opowiedzą się za strajkiem generalnym. 
Prowadzone od 20 listopada referendum, popierane jest przez wszystkie związki zawodowe działające na kolei, zostało zorganizowane przez trzy centrale: NSZZ „Solidarność”, Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych oraz Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP. Związkowcy domagają utrzymania dotychczasowych świadczeń przejazdowych, lub w razie ich ograniczenia rekompensaty w wysokości 720 zł brutto dla każdego pracownika. 
Decyzja kolejarzy, terminy i forma protestu zostanie ogłoszona 11 grudnia podczas konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie „Solidarności” przy ul. Jasnej 7. Godzina konferencji zostanie podana w późniejszym terminie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ewentualny strajk będzie miał charakter strajku generalnego. Składy kolejowe nie wyjadą na trasę.