Dnia 24 listopada 2012 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim  odbyła się podkarpacka debata oświatowa  – „EDUKACJA W SŁUŻBIE NARODU. PROBLEMY POLSKIEJ OŚWIATY”

 

 

 

 

 

Organizatorami debaty byli: Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacka  Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości, NSZZ „Solidarność", Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli.  

Główne  zagadnienia debaty:
- Dlaczego brakuje pieniędzy na oświatę?
- Wychowanie w szkole.
- Samorząd wobec oświaty.
- Obywatele w obronie swoich szkół.
- Zamach na Kartę Nauczyciela.
- Jak ratować polską edukację? 

Wg Wicemarszałka Marka Kuchcińskiego: oświata, edukacja, pamięć  historyczna  – właściwie przedstawiona - jest najważniejsza. Należy podejmować działania organizacyjne i merytoryczne, aby przeciwdziałać degradacji szkół.
Poseł na Sejm RP Lech Sprawka: przedstawił konflikt między środowiskiem nauczycielskim, samorządem a związkami zawodowymi. Zwrócił uwagę na art.167 ust.1,4 Konstytucji. Ks. prałat Waldemar Janiga: brak jasnej wizji wychowania, …” by katecheza była wartością”. Przedstawiciel Rady Rodziców:  obrona szkół - „małe społeczeństwa”.
Poseł na Sejm RP prof. Ryszard Terlecki: zmienić system edukacji: nadzór nad szkolnictwem - Państwo, odpowiedzialność za programy – Państwo, zniszczony system szkolnictwa zawodowego, patologie w szkołach, powrót opieki medycznej do szkół. W debacie m.in. udział wzięli: posłowie na Sejm RP: prof. Ryszard Terlecki i Lech Sprawka oraz ks. prałat dr Waldemar Janiga. W debacie  oświatowej – nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, wójtowie, burmistrzowie,  starostowie, związkowcy i parlamentarzyści - starali się odpowiedzieć na pytanie:
jaki jest sposób, aby polska szkoła zaczęła normalnie funkcjonować ?