20.11.2012 r. (wtorek) w Jarosławiu na ul. Krakowskiej w godz. 12.00-14.00  w obrębie przejścia dla pieszych odbędzie się pikieta związkowa NSZZ „Solidarność”. Celem protestu organizowanego przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu  i Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i mediów na procesy zachodzące w polskim gazownictwie.

Decyzją władz Spółki wskutek wprowadzonych zmian organizacyjnych nastąpi połączenie dwóch Oddziałów: Zakładu Gazowniczego w Jarosławiu i Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie i utworzenie jednego Oddziału z siedzibą w Rzeszowie. Tym samym Zakład Gazowniczy w Jarosławiu, jako samodzielna jednostka przestanie istnieć. Zakład ten od wielu lat przynosił zyski, zapewniał miejsca pracy mieszkańcom Jarosławia i okolic, stąd decyzja ta jest niezrozumiała i może skutkować pozbawieniem części załogi zatrudnienia.
Sprzeciw wobec likwidacji Zakładu w Jarosławiu wyraziła w stanowisku Rada Miasta Jarosławia oraz delegaci XVII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Mimo wielu argumentów i podejmowanych interwencji stanowisko władz Spółki odnośnie połączenia nie uległo zmianie.  

Ponadto w proteście chcemy zwrócić uwagę, m. in. na ogólne problemy dotyczące pogarszającego się poziomu życia społeczeństwa, tragicznej sytuacji na rynku pracy, bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia oraz sprowadzania na margines mniejszych miejscowości.