W wystąpieniach zaproszonych gości Andrzej Buczek Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” powiedział – „ ks. Jerzy Popiełuszko należał do bezkompromisowych kapłanów, który opowiedział się za prześladowanymi. Jego postawa jest obowiązkiem moralnym i nakazem wynikającym z ewangelicznego przesłania. Dla ks. Jerzego stan wojenny, którego 30.rocznica wprowadzenia przypada w tym roku, był aktem sprzecznym z prawem Bożym i ludzkim...”. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym uczniów i prezentacją historii szkoły.
Gratulujemy i dziękujemy dyrekcji, młodzieży oraz rodzicom wyboru Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na patrona szkoły.

 
 Odsłonięcia pamiątkowej tablicy przez rodzeństwo bł.ks. Jerzego


Występ artystyczny uczniów