(25.05.2011) Ponad tysiąc związkowców NSZZ protestowało w Rzeszowie przeciwko polityce Rządu RP doprowadzającej do coraz większej biedy i ubóstwa Polaków żądając:
- obniżenia akcyzy na paliwa,
- zwiększenia nakładów
na przeciwdziałaniu bezrobociu,
- zwiększenia nakładów na pomoc społeczną i podniesienia świadczeń,
- podniesienia płacy minimalnej,
- wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego w całym kraju.
Manifestacja rozpoczęła się pod siedzibą Platformy Obywatelskiej, gdzie odczytano petycję skierowaną do przewodniczącego Podkarpackiego PO. Następnie protestujący przeszli pod Urząd Wojewódzki, gdzie Andrzej Buczek Przewodniczący Regionu Zie-mia Przemyska w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „przyjechaliśmy do stolicy województwa podkarpackiego, aby zaprotestować przeciwko antypracowniczej i antyspołecznejo polityce obecnego rządu. Dzisiaj mówimy stop, dość polityki doprawadzającej do ruiny naszą gospodarkę, samorządy, zakłady pracy rodziny i pracowników”.

Na ręce pani wojewody złożone zostały petycje w imieniu Regionów NSZZ „Solidarność”: Rzeszowskiego, Ziemi Sandomierskiej Ziemi Przemyskiej i Podkarpacia. Ponadto swoje petycje złożyli kolejarze, służby mundurowe, służba zdrowia, a list otwarty Inspekcja Sanitarna. Akcja protestacyjna zakończyła się pod siedzibą wojewódzką PSL, gdzie petycję w imieniu rolników   odczytał J. Sośnicki Przewodniczący NSZZ „S” RI Województwa Podkarpackiego. Środowe protesty zorganizowane przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Polityka wasza – bieda nasza” odbyły się we wszystkich miastach wojewódzkich.