Po mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty i modlili się pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie w auli kościoła św. Stanisława obejrzeli prezentację multimedialną o powstaniu i działalności NSZZ „Solidarność” przygotowaną przez Marcina Rokosza oraz wysłuchali wykładu Zenon Swatka – historyka, o działalności „Solidarności” w latach 80-tych na terenie Ziemi Lubaczowskiej. W podziękowaniu za pracę na rzecz drugiego człowieka działacze „Solidarności” z Regionu otrzymali okolicznościowe dyplomy. Po części oficjalnej w Ośrodku Rekreacyjnym na Os. Mazury odbył się piknik dla członków „Solidarności”.