Organizacja zakładowa na podstawie art. 62.3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obowiązana jest do złożenia w urzędzie statystycznym (dla Organizacji Zakładowych działających i zarejestrowanych w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" jest do Oddział GUS w Przemyślu, ul. Katedralna 5) wniosku o nadanie numeru REGON. Wniosek taki składany jest na formularzu RG -1, wraz z poświadczeniem o rejestracji Organizacji Zakładowej wydanym przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". Urząd wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.