Aby Organizacja Zakładowa mogła założyć konto w dowolnie wybranym przez siebie banku należy posiadać nadany numer REGON oraz NIP. W przypadku braku Numeru Identyfikacji Podatkowej czy Numeru Identyfikacyjnego należy najpierw dokonać stosownych rejestracji. Organizacja Zakładowa posiadająca stosowne numery przy zakładaniu konta w banku powinna mieć: - kserokopie zaświadczenia o nadanym numerze REGON ( oryginał do wglądu), - kserokopie zaświadczenia o nadanym numerze NIP ( oryginał do wglądu), - poświadczenie o rejestracji Organizacji Związkowej wydane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" , - potwierdzenie uchwały podjętej przez Komisję Zakładową dot. upoważnienia stosownych osób do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym wydane prze Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - Statut NSZZ "Solidarność" potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - stosowne pieczątki.