Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Przemyślu

Oddział Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Jarosławiu