Menu

Krajowy Zjazd Delegatów

Najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność” jest Krajowy Zjazd Delegatów.  Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 325 delegatów.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

  1. uchwalenie zmian statutu
  2. uchwalenie ogólnego programu działania Związku
  3. ustalanie wysokości składki członkowskiej
  4. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku,które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku
  5. wybór przewodniczącego Komisji Krajowej
  6. wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami §19 ust. 5 - oraz wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
  7. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej
  8. nadawanie członkostwa honorowego Związku.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.