Menu

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych:  o 30 tys. więcej możliwych do uniknięcia zgonów w miejscu pracy do 2030 roku.

W ciągu tej dekady w UE prawie 30 000 osób może zginać na skutek wypadku przy pracy, jeśli nie zostaną podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach pracy - ostrzegają związki zawodowe w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Według danych Eurostatu w ciągu ostatniej dekady odnotowano powolny spadek liczby śmiertelnych wypadków przy pracy, jednak nie zawsze był to stały trend, bowiem w 2019 r. liczba pracowników, którzy ponieśli śmierć w miejscu pracy ponownie wzrosła.

Jak wskazują wyniki analizy przeprowadzonej przez Europejski Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)  (zob. uwagi poniżej) w latach 2020-2029 należy spodziewać się kolejnych 27 041 wypadków śmiertelnych w miejscu pracy, jeśli zmiany będą postępować w takim samym tempie jak w ostatniej dekadzie. Na przykład przewiduje się, że liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy w ogóle nie ulegnie spadkowi w Hiszpanii, a we Francji nastąpi nawet jej wzrost. Natomiast w całej Europie będzie dochodzić do śmiertelnych wypadków przy pracy przez następne 30 lat jeśli nie dłużej.  Można by jednak położyć im kres do 2030 r., gdyby istniała wola polityczna.

Liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy przewidywanych w tym dziesięcioleciu oraz rok, w którym wyeliminowane zostaną śmiertelne wypadki w miejscu pracy w wybranych państwach członkowskich, jeśli tendencje w latach 2010-2019 utrzymają się:

Polska: 563 zgonów - 2027 r.

Portugalia: 481 zgonów - 2030 r.

Rumunia: 1 451 zgonów - 2036 r.

Austria: 694 zgonów - 2037 r.

Włochy: 3 434 zgonów - 2042 r.

Niemcy: 3 143 zgonów - 2044 r.

Czechy: 851 zgonów - 2052 r.

Francja: 7 803 zgonów - nigdy

Hiszpania: 3 191 zgonów - nigdy

UE27: 27 041 - 2055

Wnioski te są publikowane przy okazji ogłoszenia manifestu pt. "Zero wypadków śmiertelnych w miejscu pracy" przez Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ). W dokumencie tym EKZZ wzywa europejskich przywódców do obrócenia słów o ratowaniu życia ludzi pracy w czyn.

Manifest - podpisany przez ministrów, eurodeputowanych, liderów związków zawodowych i wiodących ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - wzywa do zwiększenia liczby szkoleń, inspekcji i kar w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby do 2030 r. wyeliminować wypadki śmiertelne w miejscu pracy.

Z analizy danych gromadzonych przez Międzynarodowej Organizacji Pracy przeprowadzonej przez EKZZ wynika, że w Europie przeprowadza się obecnie o pół miliona mniej inspekcji w zakresie bhp w miejscu pracy niż na początku ubiegłej dekady.

Oprócz wypadków w miejscu pracy, EKZZ wzywa również przywódców UE do zwiększenia wysiłków na rzecz zakończenia zapadalności na choroby nowotworowe o pochodzeniu zawodowym, które wciąż odbierają życie ponad 100 tys. osobom rocznie, a także do ochrony pracowników przed coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, spowodowanymi przez zmiany klimatyczne.

Claes-Mikael Stahl, Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ przypomina:

"Nikt nie powinien wychodzić z domu martwiąc się o to, czy uda mu się wrócić po pracy do rodziny. Jednak taka jest codzienna rzeczywistość wielu pracowników, często z powodu nieodpowiedzialnych pracodawców, którzy idą na skróty, aby zwiększyć zyski, oraz polityków którzy z powodów ideologicznych i polityków, którzy z powodów ideologicznych kwestionują zdroworozsądkowe zasady bezpieczeństwa i zwiększenie kontroli bhp.”

"Co roku tysiące ludzi tracą życie w tragicznych - i możliwych do uniknięcia - wypadkach na placach budowy, w fabrykach i innych miejscach pracy. Miliony ludzi zmarły również w wyniku codziennego narażenia na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy.”

"Choć może się wydawać, że wypadki śmiertelne w miejscu pracy to coś z poprzedniej epoki, tragedie te będą się powtarzać w Europie jeszcze przez co najmniej 30 lat. Nie jest to jednak nieuniknione.”

"W Światowym Dniu Ofiar Pamięci Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych pamiętamy o zmarłych i przyrzekamy walczyć w obronie żyjących. Jeśli politycy będą skłonni do działania, do 2030 r. możemy osiągnąć zerową liczbę wypadków śmiertelnych w miejscu pracy. Najwyższy czas, by życie ludzi pracy stało się priorytetem."

Uwagi

Prognoza oparta na bazie danych europejskich statystyk dotyczących wypadków przy pracy (ESAW). Do prognozy liczby śmiertelnych wypadków przy pracy w nadchodzących latach wykorzystano regresję liniową. Liczbę śmiertelnych wypadków przy pracy prognozowano osobno dla wybranych państw członkowskich oraz dla całej UE-27. W przypadku UE-27 prognoza rocznej liczby wypadków śmiertelnych wyniosła R² = ,63, F(1, 7) = 11,7, p = ,01.

Dane dotyczące prognozy wypadków śmiertelnych

Manifest Zero wypadków śmiertelnych w miejscu pracy


pb

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.