Menu

Ekologia

Wbrew pozorom zmiany klimatu i działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 i innych tzw. gazów cieplarnianych mają wpływ na sytuację pracowników.

Na poziomie europejskim jest to tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny- pakiet dyrektyw UE podpisany już przez Radę UE (przedstawicieli państw członkowskich) 11 grudnia 2008 w Brukseli.

Na poziomie globalnym jest to porozumienie, które ma zastąpić wygasający w 2012r. Protokół z Kioto i Ramową Konwencję Klimatyczną ONZ (UNFCCC). Ma ono zostać podpisane podczas 15 Konferencji Stron (COP15) tejże konwencji (UNFCCC) w grudniu br. w Kopenhadze.

Zgodnie ze Stanowiskiem nr 10 w s. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego XXII KZD w Wadowicach NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę mniej na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a bardziej na ochronę miejsc pracy i możliwości rozwojowych Polski, którym zagrażają zapisy pakietu.

10 października 2008 roku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważniło Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki do koordynacji i uzgodnień dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego i wyrażania opinii NSZZ”S” w sprawie stanowiska Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych na COP14.

Starania NSZZ "Solidarność", w połączeniu z działaniami IMF, ICEM, EMCEF  spowodowały istotne zmiany w stanowisku MKZZ odnośnie zmian klimatu. Na czoło wysunął się obecnie postulat „Just Transition”, czyli sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki „niskowęglowej”, w której zabezpieczone zostaną prawa pracowników i ich rodzin, a nie postulat dalszych redukcji emisji, jak jeszcze rok wcześniej.

EKZZ wprawdzie nie zmienił swojej opinii, ale jest już świadomy postulatów NSZZ "Solidarność" (niektórzy członkowie EKZZ, a na pewno EMCEF je podzielają). Zaproponował też „Solidarności” udział w projekcie dotyczącym CCS (geologiczne składowanie CO2), co miałoby umożliwić Polsce dalsze korzystanie z węgla dla potrzeb energetycznych. Przedstawicielem NSZZ”Solidarność” w komitecie sterującym jest przewodniczący SGiE, Kazimierz Grajcarek.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.