Menu

Badania lekarskie

Pracownik powinien być poddany wstępnym i okresowym badaniom lekarskim, a także badaniom kontrolnym w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Wstępnym badaniom lekarskim poddawane są wszystkie osoby przyjmowane do pracy, niezależnie od tego czy mają wyniki badań z poprzedniego miejsca pracy, czy nie. Z obowiązku przeprowadzania badań są zwolnione osoby, które są ponownie przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy poprzedniej.
Okresowe i kontrolne badania  przeprowadza się w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami lekarskimi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Koszty związane z przeprowadzeniem badań wstępnych, kontrolnych czy okresowych ponosi pracodawca.

Skierowanie na badania powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badań profilaktycznych;
  • wskazanie stanowiska, na którym dana osoba ma być zatrudniona; mogą być wskazane różne warianty stanowisk;
  • informację o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych;
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Od 2010 r. każda pracująca lub podejmująca pracę kobieta  w wieku 25 - 59 lat będzie musiała zrobić badanie cytologiczne. Natomiast panie w wieku 50-69 lat obowiązkowo kierowane będą na mammografię. Za te badania płaci Natodowy Fundusz Zdrowia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.