Menu

Kto zawiera puzp?

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierają:

ze strony pracowników:

 • właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z prawem ponadzakładową organizacją związkową może być ogólnokrajowy związek zawodowy, np. NSZZ „S”;

ze strony pracodawców:

 • właściwy statutowo organ organizacji pracodawców w imieniu zrzeszonych w tej organizacji poszczególnych pracodawców, albo
 • właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej - w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej, niezrzeszonych w organizacjach pracodawców,
 • odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku międzygminnego lub powiatowego - w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, niezrzeszonych w organizacjach pracodawców.

W 2009 r. w rejestrze ponadzakładowych układów zbiorowych pracy wpisanych jest 169 układów, z których informacje o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu, przekazały strony 44 układów.

Zarejestrowane układy obejmują około 500 tysięcy pracowników. Są to:

 1. samorządowi pracownicy oświaty niebędący nauczycielami lub samorządowi pracownicy gospodarki komunalnej
 2. pracownicy państwowych jednostek sfery budżetowej, zatrudnieni w:
  • Krajowym Zarządzie Parków Narodowych oraz parkach narodowych,
  • jednostkach gospodarki wodnej,
  • gospodarstwach pomocniczych jednostek organizacyjnych więziennictwa,
  • wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 3. pracownicy:
  • przemysłu energetycznego,
  • zaplecza energetyki,
  • zakładów górniczych węgla brunatnego,
  • przedsiębiorstw przemysłu obronnego i lotniczego,
  • zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych,
  • Telekomunikacji Polskiej S.A.,
  • „ORBIS” S.A.,
  • Państwowego Gospodarstwa Leśnego LASY PAŃSTWOWE

Zgodnie z rejestrem ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, na dzień 31 marca 2009 roku wpisanych jest ponadto:

 • 236 protokoły dodatkowe,
 • 46 porozumień o stosowaniu układów w całości lub w części,
 • 8 protokołów dodatkowych do zarejestrowanych porozumień.

Zasady zawierania układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych reguluje dział 11 Kodeksu pracy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.