Menu

Co daje pracownikom UZP?

Układ zbiorowy pracy daje możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków wynagradzania czy warunków pracy niż te zagwarantowane prawem pracy. Im więcej pracowników zrzesza organizacja zakładowa, tym większą ma siłę i możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków pracy i wynagradzania dla wszystkich pracowników.

Układ zbiorowy pracy może regulować:

  • warunki wynagradzania za pracę
  • metodę ustalania właściwego dla poszczególnych pracowników wynagrodzenia np. ze względu na staż pracy, kwalifikacje, wykształcenie
  • zasady przyznawania innych składników wynagrodzenia, tzw. dodatki do płacy, np. za wykonywanie pracy w określonych warunkach (szkodliwych, nocnych, zmianowych), za wykonywanie dodatkowych funkcji, za długoletnią pracę (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa)
  • system motywacyjny w tym zasady przyznawania premii i nagród
  • korzystniejsze niż w przepisach prawa pracy zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów pracowniczych i innych zwolnień, ochrony zdrowia pracownika
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.