Menu

Rokowania

Rokowania to pierwszy etap procedury zmierzającej do polubownego zakończenia sporu, a więc uciekania się do strajku. Prawo przewiduje trzy procedury rozwiązywania sporów zbiorowych:

  • rokowania - polegają na prowadzeniu rozmów w celu osiągnięcia porozumienia
  • mediacje – polega na pośredniczeniu w sporze w celu ułatwienia dojścia stronom do porozumienia. Osoba trzecia odgrywa główną rolę w dążeniu do zawarcia porozumienia
  • arbitraż – osoba trzecia (arbiter, rozjemca, kolegium arbitrów) rozstrzyga spór zbiorowy na wniosek obu lub jednej strony sporu

Wyczerpanie dwóch pierwszych jest warunkiem ogłoszenia strajku.

Wyniki rokowań powinny być spisane w postaci porozumienia lub protokołu rozbieżności. Żadna ze stron nie może odmówić sporządzenia takiego dokumentu. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.