Menu

Ogłoszenie sporu

Spór zbiorowy istnieje od momentu wystąpienia przez związek zawodowy lub wspólną reprezentację kilku związków do pracodawcy z żądaniami w sprawach dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych albo praw i wolności związkowych – jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż trzy dni.

Spór zbiorowy powstaje, gdy:

  • związek zawodowy skierował do pracodawcy wystąpienie z żądaniem realizacji postulatów w tym wystąpieniu określonych;
  • pracodawca nie uwzględnił wszystkich postulatów zawartych w wystąpieniu w terminie tam podanym, nie krótszym niż 3 dni.

Dzień wystąpienia jest dniem powstania sporu zbiorowego. Już w wystąpieniu związek zawodowy może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.