Menu

Mediacje

Dalsza część negocjacji prowadzona z udziałem mediatora ustalonego przez strony prowadzące spór nosi nazwę mediacji.

Zadania mediatora:

  • aktywny udział w negocjacjach prowadzący do porozumienia między stronami
  • dążenie do ścisłego określenia przez strony spornych kwestii oraz nakłanianie stron do zgłaszania kompromisowych propozycji związanych z rozwiązaniem sporu
  • zgłaszanie własnych propozycji, które mają doprowadzić do porozumienia

Mediacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dnia od dnia wszczęcia sporu, chyba że związek zawodowy wyznaczył dłuższy termin. Zmiana terminu może nastąpić gdy:

  • mediator stwierdzi, że rozwiązanie sporu wymaga szczegółowych lub dodatkowych ustaleń związanych z przedmiotem sporu
  • ze względu na prowadzenie sporu potrzebne jest ustalenie sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy (przeprowadzenie ekspertyzy)

Brak porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia związek do akcji strajkowej lub rozwiązania sporu przez poddanie go pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego.

Kolegium powołuje się:

  • przy Sądzie Najwyższym, w wypadku sporu wielozakładowego
  • przy sądzie okręgowym – sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującym swym zakresem działania miejscowości, w której położony jest zakład pracy
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.