Menu

Spory zbiorowe

Pracownicy zorganizowani w związek zawodowy mają prawo do prowadzenia sporów zbiorowych. Spór zbiorowy jest w odróżnieniu od sporu indywidualnego, sporem o interesy ekonomiczne i socjalne pracowników.

Uczestniczy w nim cała załoga lub jej część, większa ilość zakładów pracy a czasem cała branża. Obok żądań dotyczących warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych spór zbiorowy może dotyczyć również praw i wolności związkowych pracowników. W ramach prowadzonego sporu pracownicy zorganizowani w związek zawodowy mają prawo do ogłoszenia strajku. Jednym z warunków ogłoszenia strajku jest wyczerpanie możliwości rozwiązania sporu zbiorowego na drodze negocjacji.

W ramach sporu zbiorowego w odniesieniu m.in. do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Najwyższej Izby Kontroli, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, sadów i prokuratury nie przysługuje prawo do strajku, a jedynie prowadzenie akcji protestacyjnych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.