Menu

Zakaz dyskryminacji

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji (art. 113 k.p.). W świetle przepisu który zakazuje dyskryminacji między innymi ze względu na wiek, pracodawca nie może wskazać wieku emerytalnego jako wyłącznej przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Powyższy pogląd potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2008 r. (sygn. II PZP 13/08) stwierdzając, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Ponad to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na: 

 • płeć;
 • niepełnosprawność;
 • rasę;
 • religię;
 • narodowość;
 • przekonania polityczne;
 • przynależność związkową;
 • pochodzenie etniczne;
 • wyznanie;
 • orientację seksualną;
 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.