Menu

Przeciwdziałanie mobbingowi

W styczniu 2004 r. do katalogu obowiązków pracodawcy dodano obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik może dochodzić odszkodowania jeżeli z powodu mobbingu rozwiązał umowę o pracę.  

Działania mobbingowe skierowane przeciwko pracownikowi są działaniami uporczywymi i długotrwałymi oraz są ukierunkowane na zmuszenie ofiary mobbingu do izolacji bądź opuszczenia grupy (art. 943 § 2 k.p.).   

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.