Menu

Obowiązek informacji

Poza obowiązkiem przekazywania każdemu pracownikowi indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach, pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz zapoznaje z przepisami wewnątrzzakładowymi np. regulaminem pracy. Ponadto pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.